Popis

Více než 20ti leté zkušenosti v celní problematice nám umožňují zabezpečení kvalitního a komplexního servisu celních služeb, včetně poskytování celního a daňového poradenství. Od r. 2010 jsme držitelem certifikátu AEOF (zjednodušené cení postupy, bezpečnost a zabezpečení).

Rádi Vám zajistíme tyto služby:

  • komplexní agendu spojenou s dovozem / vývozem nebo tranzitem Vašeho zboží.
  • poradenství v celní a daňové legislativě spojené se standardním i zjednodušeným celním řízením - v souladu s aktuálně platnými předpisy ČR a EU
  • poradenství k vyřízení certifikátu AEO ( Oprávněný hospodářský subjekt)
  • zastupování v celním řízení ( přímé/ nepřímé), daňovém a správním řízení
  • ručení za celní dluh
  • poradenství spojené s provozem celních, daňových skladů
  • zpracování statistického hlášení v ČR, SR
  • možnost využití zjednodušených postupů v celních režimech import/ export/ tranzit