Popis

Dlouholeté zkušenosti v celní problematice nám umožňují zabezpečení kvalitního a komplexního servisu včetně poskytování celního a daňového poradenství. Jsme držitelem certifikátu AEO v oblasti zjednodušených celních služeb , bezpečnosti a zabezpečení .

Rádi Vám zajistíme
komplexní agendu spojenou s dovozem / vývozem nebo tranzitem Vašeho zboží .

  • Poradenství v celní a daňové legislativě spojené s celním řízením v souladu s předpisy v ČR a EU
  • agendu spojenou s provozem celních a daňových skladů  zastupování v celním řízení ( Přímé/ Nepřímé), daňovém a správním řízení
  • ručení za celní dluh formou globální záruky ( soubornou jistotou) a případně záruční listinou
  • využití zjednodušených postupů v daných celních režimech import/ export/ tranzit
  • široké portfolio služeb s přidanou hodnotou jako je zpracování statistického hlášení Intrastat v ČR i SR,aj.