Obchodní podmínky_AN Hodonín

ČSAH Hodonín a.s. jako majitel a provozovatel autobusového nádraží v Hodoníně, stanovuje podmínky pro užívání

příjezdových a odjezdových stání pravidelných linek, dálkovýcu a mezinárodních linek, příležitostného parkování,

dlouhodobé odstavování autobusů.

Všechny činosti v areálu autobusového nádraží se řídí pravidly dopravně provozního řádu, ceníku a uzavřené platné smlouvy s

provozovatelem autobusového nádraří.

V Hodoníně dne 1.1.2013.

Kontaktní osoba: Petr Röss, mobil +420 606 617 752