Ceníky a tarify

Přeprava zvířat a zavazadel na lince 750000.

Přeprava zvířat

Zvířata lze přepravovat pouze bezpečně umístěna v přepravní kleci, skříňce, nebo v tašce s nepropustným a pevným dnem.
Takto přepravovaná zvířata jsou přepravována zdarma na klíně cestujícího, nebo pod jeho nohama. Po celou dobu přepravy odpovídá za chování zvířete cestující, který ho doprovází. Cestující taktéž odpovídá za znečištění, případně poškození interiéru autobusu zvířetem.

Přeprava zavazadel, jízdních kol, lyží, snowboardů a kočárků

Za ruční zavazadla jsou považována ty zavazadla, která jsou lehce přenosná, lze je umístit na místo pod nebo nad sedadlem cestujícího, o rozměrech max. 15x25x35 cm. Za ruční zavazadla v průběhu cesty odpovídá cestující. V autobuse nelze přepravovat zavazadla, která přesahují rozměry 150x150x150 cm a jejichž hmotnost přesahuje 50 kg. Jízdní kola, lyže, snowboardy a kočárky jsou přepravovány jen v případě, že neohrozí poškozením ostatní zavazadla a k přepravě jsou přijata pouze v případě volnékapacity zavazadlového prostoru. Jízdní kola musí být složena a bezpečně zabalena (např. krabice, vak, pouzdro ), lyže a snowboardy musí být vždy v přepravním vaku.Při ztrátě, odcizení, nebo poškození zavazadel musí být cestujícím u řidiče spoje vyžádán zápis o této situaci ihned po příjezdu do cílové stanice.  V případě poškození zavazadel provede řidič foto dokumentaci.