Ceník pravidelné linkové dopravy

Ceník jízdného a dovozného na linkách ČSAD Hodonín a.s.

Ceny včetně DPH 15% jsou platné od 1.1.2013

Tarifní vzdálenost ( km ) Obyčejné jízdné ( Kč ) Zlevněné jízdné 50 % do 15 let Jízdné hrazené platební kartou Žákovské jízdné 37,5 % do 15 let Žákovské Jízdné 75 % 15 – 26 let ZTP ZTP/P ( Kč )
Obyčejné jízdné ( Kč ) Zlevněné jízdné 50 % ( Kč)
0 - 4 11,- 5,- 10,00 4,00 4,- 8,- 2,-
5 – 7 15,- 7,- 14,00 6,00 5,- 11,- 3,-
8 – 10 18,- 9,- 16,00 7,00 6,- 13,- 4,-
11 – 13 22,- 11,- 20,00 9,00 8,- 16,- 5,-
14 - 17 26,- 13,- 24,00 11,00 9,- 19,- 6,-
18 – 20 30,- 15,- 28,00 13,00 11,- 22,- 7,-
21 – 25 34,- 17,- 30,00 14,00 12,- 25,- 8,-
26 – 30 38,- 19,- 34,00 16,00 14,- 28,- 9,-
31 – 35 42,- 21,- 38,00 18,00 15,- 31,- 10,-
36 – 40 46,- 23,- 42,00 20,00 17,- 34,- 11,-
41 – 45 52,- 26,- 48,00 22,00 19,- 39,- 13,-
46 – 50 58,- 29,- 52,00 25,00 21,- 43,- 14,-
51 – 55 62,- 31,- 56,00 27,00 23,- 46,- 15,-
56 – 60 66,- 33,- 60,00 29,00 24,- 49,- 16,-
61 – 70 70,- 35,- 64,00 31,00 26,- 52,- 17,-
71 – 80 80,- 40,- 72,00 34,00 30,- 60,- 20,-
81 - 90 88,- 44,- 80,00 38,00 33,- 66,- 22,-

Dovozné za zavazadla:

 • bezplatně se přepravují zavazadla s rozměry menšími než 20x 30x 50 cm
 • nebo zavazadla ve tvaru válce,
 • jehož délka nepřesahuje 150 cm a průmě 10 cm, nebo zavazadla tvaru desky ,
 • jejíž rozměr nepřesahuje 80x 100 cm a 25 kg.

Tarifní vzdálenost

Skupina A

Skupina B

Skupina C

0 – 25

8,-

10,-

15,-

26 – 50

9,-

12,-

20,-

51 a více

10,-

14,-

25,-

Skupina zavazadel

Hmotnost zavazadel

Rozměry zavazadla  (cm)

Poznámka k rozměrům a hmotnosti zavazadel

A

do 25 kg

nad 20x 30 x50

lyže, kočárek, golf.hole, zavaz.přesahující jeden z rozměrů

B

do 50 kg

nad 50x 60 x80

dětský kočárek, jízdní kolo, zavaz.přesahující jeden z rozměrů

C

do 50 kg

nad 60x 60 x100

velmi rozměrné zavazadlo, přesahující jeden z rozměrů

Podmínky pro veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu upravuje výměr MF ČR

 • výměr č. 01/2013 k nahlédnutí u řidiče v příloze č.6

Zlevněné jízdné (50%):

 • děti od 6 do 15 let (děti ve věku od 10 – 15 let prokazují svůj věk na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce)
 • rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístněných v ústavech, pes

Zlevněné žákovské jízdné ve výši 37,5 % plného jízdného:

 • žáci do věku 15 let (jízdenku lze zakoupit jen z místa bydliště do sídla školy, jak je vyznačeno na průkazce)

Zlevněné studentské jízdné ve výši 75 % plného jízdného:

 • studenti od 15 - 26 let (jízdenku lze zakoupit jen z místa bydliště do sídla školy, jak je vyznačeno na průkazce)

Zlevněné jízdné ve výši maximálně 25 % plného jízdného:

 • držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

Bezplatná přeprava:

 • děti do dovršeného 6 roku v doprovodu osoby starší 10 let, oprávnění k bezplatné přepravě však     zanikájde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, požaduje-li
 • doprovázející cestující pro dítě samostatné místo k sezení
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
 • nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a služebních cestách

Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy

 • přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka neplatnou