Ceník: dálková linka

Ceník jízdného a dovozného na lince 750000 ČSAD Hodonín a.s .

Veselí nad Moravou – Strážnice - Hodonín - Praha
Ceny včetně DPH 15 % jsou platné od 1.1.2015

Obyčejné jízdné

Zlevněné jízdné

50 %

do 15 let

Žákovské jízdné

37,5 %

do 15 let

Studentské jízdné

75 %

15 - 26 let

ZTP

ZTP/P

Veselí nad Moravou

Praha

308,-

154,-

115,-

231,-

77,-

Vnorovy, Lidový dům Praha 300,- 150,- 112,- 225,- 75,-
Vnorovy, ObÚ Praha 300,- 150,- 112,- 225,- 75,-

Strážnice, aut.st

Praha

300,-

150,-

112,-

225,-

75,-

Petrov Praha

300,-

150,-

112,-

225,-

75,-

Rohatec, náměstí Praha

294,-

147,-

110,-

220,-

73,-
Hodonín, aut. nádr. Praha

290,-

145,-

108,-

217,-

72,-

Cena místenky 15 Kč

Zlevněné jízdné ( 50% )*:

 • děti od 6 do 15 let (děti ve věku od 10 – 15 let prokazují svůj věk na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce)
 • rodiče k návštěvě dětí zdravotně postižených, umístněných v ústavech, pes

Zlevněné žákovské jízdné ve výši 37,5 % plného jízdného:

 • žáci do věku 15 let (jízdenku lze zakoupit jen z místa bydliště do sídla školy, jak je vyznačeno na průkazce)

Zlevněné studentské jízdné ve výši 75 % plného jízdného:

 • studenti od 15 - 26 let (jízdenku lze zakoupit jen z místa bydliště do sídla školy, jak je vyznačeno na průkazce)

Zlevněné jízdné ve výši maximálně 25 % plného jízdného:

 • držitelé průkazu ZTP a ZTP/P

Bezplatná přeprava:

 • děti do dovršení 6 roku v doprovodu osoby starší 10 let, oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká
 • jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího, požaduje-li doprovázející cestující pro dítě samostatné místo k sezení
 • průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
 • nárok na bezplatnou přepravu nevzniká při jízdách do a ze zaměstnání a služebních cestách

Podmínky pro veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu upravuje výměr MF ČR*

 • výměr č. 01/2015 k nahlédnutí u řidiče v příloze č.6
 • přepravní řád pro silniční dopravu osob ( Vyhláška MDaS ČR )

Neplatnost jízdenky při přerušení jízdy

 • přeruší-li cestující jízdu, stává se jízdenka neplatnou

Zavazadla:

 • bezplatná přeprava zavazadel včetně jednoho příručního zavazadla do vozu s rozměry max 15x25x30 cm. Za příruční zavazadlo v průběhu cesty zodpovídá cestující. Maximální počet přepravovaných zavazadel pro jednoho cestujícího je 3 kusy. Nepřepravují se zavazadla, která přesahují jeden z rozměrů 150x150x150 cm nebo hmotnost 40 kg a zavazadla bez cestujícího.

Podmínky k přepravě zvířat a dalších zavazadel najdete v příloze, která je součástí tohoto ceníku. Příloha číslo 1.